Fablab Texel

Remaking the way we make things.

Duidelijke 'Economische' Waarde

Een paar dagen geleden werd binnen het FabLab netwerk de volgende vraag gesteld:

Heeft Iemand nog duidelijke voorbeelden van wat er in een FabLab is gemaakt én ook nog een duidelijke economische waarde heeft?

Het was mij meteen duidelijk dat er aan een financieringsaanvraag werd gewerkt, vooral omdat ik met dezelfde ‘uitdaging’ ben geconfronteerd.

Afgelopen najaar heb ik gewerkt aan een aanvraag voor het Waddenfonds. De aanvraag is om verschillende redenen niet ontvankelijk verklaard (je moet o.a. de financiering ‘volledig’ gedekt hebben vóórdat je de aanvraag mag indienen). Afgezien van het feit dat je de aanvraag volgens strak voorgeschreven project- en financieringsplan moet vormgeven, is het ook lastig om de zogenaamde economische waarde aan te tonen. Alhoewel, het is ‘feitelijk’ niet zo heel moeilijk om de economische waarde van een FabLab (en zeker op Texel) te verwoorden aan de hand van kwalitatieve waarden. Maar dat is helaas niet genoeg! Het verhaal kan alleen ‘objectief’ en serieus behandeld worden als de economische waarde helder wordt gekwantificeerd.

Voor een vernieuwend concept als het FabLab dat stoelt op een vrij en open toegang voor iedereen en waar het uitgangspunt is om alle opgedane kennis en ervaring vrij en open met de wereld te delen, is het haast niet doen om een standaard ‘economische’ berekening op te stellen. Ook omdat de ‘economische’ waarde, die door een FabLab onmiskenbaar gecreëerd wordt, vooral ten goede komt aan de bezoekers zelf en de gemeenschap en niet tot directe inkomsten leiden.

Ik maak daarom ook vaak een vergelijking met een bibliotheek (of een willekeurige schoolopleiding). Ga daar maar eens een kwantitatieve berekening op los laten. Kansloos!

Ik ben dan ook tot de conclusie gekomen dat het voor een oprichting van FabLab (zoals ik dat voor ogen) heb niet effectief is om veel energie te steken in bovenstaande wegen. Ik heb besloten om andere (en nog onbetreden) paden te bewandelen. De voorbereidingen zijn hiervoor in gang gezet en ik zal daar zo snel mogelijk over berichten. So, stay tuned!

Voor wie geïnteresseerd is kan hier mijn aanvraag voor het Waddenfonds (zover als ik gekomen ben) downloaden.

UPDATE: Op dit moment ben ik Small is Beautifull. A study of economics as if people mattered van E.F. Schumacher aan het lezen. Ik kwam daar het volgende citaat tegen:

It is of course true that quality is much more difficult to ‘handle’ than quantity, just as the exercise of judgment is a higher function than the ability to count and calculate."