Fablab Texel

Remaking the way we make things.

Cradle to Cradle - Remaking the Way We Make Things.

Afgelopen dinsdag ben ik bij het Cradle to Cradle congres geweest in Eindhoven.

Cradle to Cradle (C2C) is in mijn ogen een radicale visie op ‘duurzaamheid’. Uitgangspunt is dat al het afval weer ingezet kan worden als voedsel (waste equals food) in de biosfeer danwel de technosfeer zonder enig verlies van kwaliteit. Wat me direct aanspreekt aan dit uitgangspunt is dat hier niet uitgegaan wordt van een dreiging maar van een zeer aantrekkelijke en innovatieve uitdaging. Stel je voor dat je inderdaad de verpakking van een ijsje gewoon weg kan gooien, omdat deze volledig smelt en tegelijkertijd allerlei zaadjes bevat die op die manier in de natuur terechtkomen!

Michael Braungart en William McDonough zijn de bedenkers van deze nieuwe benadering en hebben daar een boek over geschreven met als ondertitel “Remaking the way we make things”. Deze ondertitel maakt voor mij duidelijk dat dit concept (juist in deze tijd) als vertrekpunt voor een FabLab (en met name op Texel) gehanteerd moet worden.

Op 2 oktober 2006 werd door de VPRO een documentaire over deze filosofie uitgezonden. Zelden bracht een Tegenlicht-uitzending zo veel teweeg en dit congres laat ook duidelijk zien dat er in korte tijd veel belangstelling is ontstaan voor dit gedachtengoed.

Het was een vol programma met veel sprekers. De dag begon met een presentatie over Venlo. Na het zien van de VPRO documentaire heeft Dick Thesingh van de Kamer van Koophandel Limburg dit meteen aangegrepen om de gebiedsontwikkeling rondom Venlo in combinatie met de Floriade in 2012 geheel volgens C2C uit te voeren. Bij dit project zijn Michael Braungart en William McDonough direct betrokken. Daarbij valt op hoe ambitieus men is, namelijk er zijn plannen om in Venlo ook een C2C mastersopleiding op te zetten!

Ook de presentatie van Ro Koster en Ad Kil (“Ro&Ad Architecten”) en met name over het project Limes was erg inspirerend. Velen sprekers volgden waarbij ik de presentatie van René Jansen over zonne-energie er nog wil uitlichten. Hij maakte op een overtuigende manier duidelijk waarom zonne-energie het enige echte duurzame alternatief is voor energiewinning. Er is geen enkele andere alternatieve energiebron, die kan voldoen aan de benodigde vraag (15 TW (= teraWatt) in 2007 en 20 TW in 2050).

Concluderend: na deze dag ben ik er nog meer van overtuigd geraakt (dan ik al was) dat het thema en vertrekpunt voor een Fablab op Texel duurzaamheid moet zijn. Immers de hele C2C filosofie maakt duidelijk, dat toepassing pas echt mogelijk is als je hiermee start bij het prille begin van het innovatie- en ontwerpproces.

Laten we er voor kiezen om Cradle to Cradle als vertrekpunt te nemen voor alle projecten in het FabLab Texel….. ‘not because they are easy, but because they are hard’!