Fablab Texel

Remaking the way we make things.

Workshop: Maak Je Eigen 3D Printer.

Na de zomer willen we starten met een workshop: maak je eigen 3D printer. Dat gaan we doen in samenwerking met het FabLab in Utrecht ProtoSpace. Protospace heeft al eerder een workshops georganiseerd om een RepRap te maken.


Bij voldoende belangstelling zullen we op een vaste avond in de week bouwen aan onze eigen 3D printer. Via een video verbinding hebben we direct contact met het Protospace, waar ze op hetzelfde moment ook aan het bouwen zijn.

RepRap from Adrian Bowyer on Vimeo.

Zie verder De Nederlandse RepRap site

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem dan contact met me op via frank-at-fablab.nl of 06-49416406.

Studio Didacto

Ik heb op mijn bedrijfs-blog een stukje geschreven (in het engels) over mijn ideeën over de zogenaamde Off The Beaten Track Fablab. Het idee is om de start van een FabLab op Texel meer te integreren met een deel van mijn bedrijfswerkzaamheden. Niet alleen omdat ik denk dat daar overlap in zit, maar ook om eerste stappen te zetten tot de realisatie van een FabLab.

Het is nog in een zeer voorbereidend stadium, maar ik vond het belangrijk en wezenlijk om daar al over te delen, onder het motto release early, release often

Duidelijke ‘Economische’ Waarde

Een paar dagen geleden werd binnen het FabLab netwerk de volgende vraag gesteld:

Heeft Iemand nog duidelijke voorbeelden van wat er in een FabLab is gemaakt én ook nog een duidelijke economische waarde heeft?

Het was mij meteen duidelijk dat er aan een financieringsaanvraag werd gewerkt, vooral omdat ik met dezelfde ‘uitdaging’ ben geconfronteerd.

Afgelopen najaar heb ik gewerkt aan een aanvraag voor het Waddenfonds. De aanvraag is om verschillende redenen niet ontvankelijk verklaard (je moet o.a. de financiering ‘volledig’ gedekt hebben vóórdat je de aanvraag mag indienen). Afgezien van het feit dat je de aanvraag volgens strak voorgeschreven project- en financieringsplan moet vormgeven, is het ook lastig om de zogenaamde economische waarde aan te tonen. Alhoewel, het is ‘feitelijk’ niet zo heel moeilijk om de economische waarde van een FabLab (en zeker op Texel) te verwoorden aan de hand van kwalitatieve waarden. Maar dat is helaas niet genoeg! Het verhaal kan alleen ‘objectief’ en serieus behandeld worden als de economische waarde helder wordt gekwantificeerd.

Voor een vernieuwend concept als het FabLab dat stoelt op een vrij en open toegang voor iedereen en waar het uitgangspunt is om alle opgedane kennis en ervaring vrij en open met de wereld te delen, is het haast niet doen om een standaard ‘economische’ berekening op te stellen. Ook omdat de ‘economische’ waarde, die door een FabLab onmiskenbaar gecreëerd wordt, vooral ten goede komt aan de bezoekers zelf en de gemeenschap en niet tot directe inkomsten leiden.

Ik maak daarom ook vaak een vergelijking met een bibliotheek (of een willekeurige schoolopleiding). Ga daar maar eens een kwantitatieve berekening op los laten. Kansloos!

Ik ben dan ook tot de conclusie gekomen dat het voor een oprichting van FabLab (zoals ik dat voor ogen) heb niet effectief is om veel energie te steken in bovenstaande wegen. Ik heb besloten om andere (en nog onbetreden) paden te bewandelen. De voorbereidingen zijn hiervoor in gang gezet en ik zal daar zo snel mogelijk over berichten. So, stay tuned!

Voor wie geïnteresseerd is kan hier mijn aanvraag voor het Waddenfonds (zover als ik gekomen ben) downloaden.

UPDATE: Op dit moment ben ik Small is Beautifull. A study of economics as if people mattered van E.F. Schumacher aan het lezen. Ik kwam daar het volgende citaat tegen:

It is of course true that quality is much more difficult to ‘handle’ than quantity, just as the exercise of judgment is a higher function than the ability to count and calculate."

Interview Met Smari, Oprichter Fablab IJsland

Vorig jaar tijdens de Internationale Fab conferentie in Chicago heb ik Smari McCarthy ontmoet. Smari leeft op Vestmannaeyjar, een klein eiland voor de kust van IJsland met 5000 inwoners. Dat was natuurlijk voor ons, naast onze interesse voor Fablab, een extra aanknopingspunt. We hebben toen uitgesproken dat we een samenwerkingsverband voor fablab’s op eilanden gaan opzetten.

Smari heeft financiering gevonden en is nu druk met de startup fase van de fablab onder de vlag van het Icelandic Innovation Center (een soort TNO vermoed ik).

Maak zelf kennis met Smari, want hij is uitvoerig geïnterviewed door Vinay Gupta (bedenker van de hexayurt):

Internationale Uitwisseling Op Texel.

Afgelopen week waren twee Noorse “fabbers”, Turlif Vilbrandt (voormalige Director of Technology van het MIT Fablab Norway in Lyngen") en Cherie Stamm op Texel. Ik heb ze leren kennen tijdens mijn bezoeken aan het fablab in Noorwegen en op mijn uitnodiging genoten ze van een vakantie op ons eiland.

We hebben de gelegenheid te baat genomen om ideeën uit te wisselen en natuurlijk om het potentieel van Texel voor een nieuwe fablab te laten zien. Zowel Turlif en Cherie zijn van mening dat Texel (locatie, gemeenschap, duurzaamheid, Texel Energie, toerisme) hele interessante kansen biedt voor een uniek fablab.

Daarnaast had ik ook Hanne van Essen (mede-oprichter van de Nederlandse stichting Fablab.nl) uitgenodigd voor een ontmoeting om onder andere van Turlif alle ins en outs over het gebruik van de Modela (een 3D milling machine en één van de standaard machine’s in een Fablab) te vernemen.

(Turif en Hanne van Essen aan de slag met een Modela Milling machine)

Het bezoek was zeer geslaagd en de week is omgevlogen. De internationale Fablab gemeenschap biedt een uniek netwerk van creatieve, boeiende, ervaren en vaak ook briljante mensen, zoals bijvoorbeeld Cherie en Turlif. Het bezoek heeft mij weer geïnspireerd en nieuwe ideeën gebracht. Het heeft me ook geholpen om de plannen voor een Fablab op Texel verder vorm te geven……

Cradle to Cradle - Remaking the Way We Make Things.

Afgelopen dinsdag ben ik bij het Cradle to Cradle congres geweest in Eindhoven.

Cradle to Cradle (C2C) is in mijn ogen een radicale visie op ‘duurzaamheid’. Uitgangspunt is dat al het afval weer ingezet kan worden als voedsel (waste equals food) in de biosfeer danwel de technosfeer zonder enig verlies van kwaliteit. Wat me direct aanspreekt aan dit uitgangspunt is dat hier niet uitgegaan wordt van een dreiging maar van een zeer aantrekkelijke en innovatieve uitdaging. Stel je voor dat je inderdaad de verpakking van een ijsje gewoon weg kan gooien, omdat deze volledig smelt en tegelijkertijd allerlei zaadjes bevat die op die manier in de natuur terechtkomen!

Michael Braungart en William McDonough zijn de bedenkers van deze nieuwe benadering en hebben daar een boek over geschreven met als ondertitel “Remaking the way we make things”. Deze ondertitel maakt voor mij duidelijk dat dit concept (juist in deze tijd) als vertrekpunt voor een FabLab (en met name op Texel) gehanteerd moet worden.

Op 2 oktober 2006 werd door de VPRO een documentaire over deze filosofie uitgezonden. Zelden bracht een Tegenlicht-uitzending zo veel teweeg en dit congres laat ook duidelijk zien dat er in korte tijd veel belangstelling is ontstaan voor dit gedachtengoed.

Het was een vol programma met veel sprekers. De dag begon met een presentatie over Venlo. Na het zien van de VPRO documentaire heeft Dick Thesingh van de Kamer van Koophandel Limburg dit meteen aangegrepen om de gebiedsontwikkeling rondom Venlo in combinatie met de Floriade in 2012 geheel volgens C2C uit te voeren. Bij dit project zijn Michael Braungart en William McDonough direct betrokken. Daarbij valt op hoe ambitieus men is, namelijk er zijn plannen om in Venlo ook een C2C mastersopleiding op te zetten!

Ook de presentatie van Ro Koster en Ad Kil (“Ro&Ad Architecten”) en met name over het project Limes was erg inspirerend. Velen sprekers volgden waarbij ik de presentatie van René Jansen over zonne-energie er nog wil uitlichten. Hij maakte op een overtuigende manier duidelijk waarom zonne-energie het enige echte duurzame alternatief is voor energiewinning. Er is geen enkele andere alternatieve energiebron, die kan voldoen aan de benodigde vraag (15 TW (= teraWatt) in 2007 en 20 TW in 2050).

Concluderend: na deze dag ben ik er nog meer van overtuigd geraakt (dan ik al was) dat het thema en vertrekpunt voor een Fablab op Texel duurzaamheid moet zijn. Immers de hele C2C filosofie maakt duidelijk, dat toepassing pas echt mogelijk is als je hiermee start bij het prille begin van het innovatie- en ontwerpproces.

Laten we er voor kiezen om Cradle to Cradle als vertrekpunt te nemen voor alle projecten in het FabLab Texel….. ‘not because they are easy, but because they are hard’!

Raakvlakken Met Ecomare?

Gisteren heb ik op uitnodiging van Ecomare een presentatie over het Fablab gegeven.

Ecomare werkt aan natuurbescherming in wadden en Noordzee door voorlichting, educatie en opvang van vogels en zeehonden. Ecomare omvat een natuurmuseum, zeehondenopvang, zeeaquarium, vogelopvang, duinpark, centrum voor natuur- en milieueducatie, informatiecentrum en een bezoekerscentrum.

Na afloop van de presentatie waren er natuurlijk veel vragen, immers het concept Fablab was voor de meesten geheel nieuw. Daarna hebben we gediscussieerd over de mogelijke raakvlakken met een Fablab. De meeste van ons dachten dat we de overeenkomsten of mogelijkheden moeten zoeken rond het thema duurzaamheid.

Verschillende ideeën werden geopperd en ik denk ook dat helder werd dat er zeker projecten gedefinieerd kunnen worden die in een Fablab uitgevoerd kunnen worden. Maar we hebben nog geen antwoord gevonden op de vraag of het concept Fablab een nieuwe vorm biedt die kan bijdragen aan de doelstellingen van Ecomare.

Het is nu ook te vroeg om daar meteen een pasklaar antwoord op te hebben. Zoals gisteren ook gezegd werd: “Wie had vijf jaar geleden kunnen denken dat je nu bij Ecomare een natuurwandeling kan maken met een PDA en GPS …..”

Succesvolle Beurs

We kijken terug op een succesvolle ondernemersbeurs in de StayOkay.

We hebben aan veel belangstellenden (sommigen waren speciaal voor ons gekomen) het concept van FabLab Texel uitgelegd. Door de gesprekken en interactie hebben we zelf ook weer nieuwe ideeën gekregen over bijvoorbeeld nieuwe of andere mogelijkheden van een FabLab Texel (buitenschoolse opvang?). Daarnaast hebben we contacten gelegd, die om een vervolg vragen …….

Presentatie FabLab Texel Op Ondernemersbeurs

Op woensdag 19 maart houdt ondergetekende een presentatie op de ondernemersbeurs in Den Burg. De presentatie begint om 11:00 uur. Verder zijn we de hele dag aanwezig met een stand. Komt allen!!